I.1.             Voorstelling

 

Waarom een netwerk van de Solidaire Tuinen ?

 

Voor de ontwikkeling van gezamenlijke tuinprojecten via een netwerk van leden die  zich richten op het verenigen en dynamiseren van de verschillende actoren en activiteiten. Het waarderen van het werk van de tuiniers/bewoners en de ecologische tuinbouw  zowel voor het grote publiek als voor de overheid.

 

Het netwerk van de Solidaire Tuinen heeft meerdere objectieven :

 

  1. Het promoten van tuinieren en biologische landbouw, het natuurbehoud et hiermee gepaard gaande waarden, zoals ondersteunen van sociale interventies,
  2. Het promoten van gezamlijk tuinieren en de verschillende samenhangende activiteiten die de strijd tegen sociale uitsluiting aangaan,
  3. Het bevorderen van kennisoverdracht en ervaring tussen de tuinen en bijdragen tot verbetering van de professionaliteit van de vrijwilligers en medewerkers door middel van opleiding en ontwikkeling,
  4. Het mobiliseren van menselijke en financiële middelen, om de leden organisaties te helpen bij de samenstelling en ontwikkeling van hun sociale acties voorbestemd voor deze doelgroepen.
  5. Het steunen en begeleiden van nieuwe tuinbouw projecten, sociale boerderijen in startfase of herlanceringfase,

 

 

Zich inschrijven in een dynamische lokale, duurzame ontwikkeling en een actief partnerschap aangaan met de verschillende actoren uit verschillende sectoren

 

Wat is een Solidaire Tuin?


In de eerste plaats gaat het over een gezamenlijk project met als doel vrijetijdsactiviteiten te ontwikkelen, te ontdekken en tevens solidair te zijn. Dit zijn onze gemeenschappelijke objectieven die ons toestaan  de natuur te beleven, en de sociale cohesie te bevorderen.  Overleg en democratie zijn overheersende waarden binnen de sociale tuinen. In Frankrijk zijn de tuinen wijdverspreid zoals de jardins partagés. In  Québec, doet men ook aan stedelijke landbouw, op daken en zijn de gemeenschappelijke tuinen enorm verspreid.

Een gedeelde tuin of een solidaire tuin is een publieke plaats in een wijk die ontmoetingen bevordert tussen verschillende generaties en culturen. De solidaire tuin zorgt tussen een wisselwerking van verschillende lokale bronnen (verenigingen, scholen, sociale centra, rusthuizen,...).

Een gedeelde tuin is een terrein waar milieu bewust geëxperimenteerd mag worden.  Ook neemt men deel aan het behoud van de biodiversiteit in stedelijke gebieden.

 

De Solidaire Tuinen hebben over het algemeen een missie:

-         Pedagogisch door het tuinieren, de omgeving, biologische culturen, …

-         Gemeenschappelijk terrein voor een groep van burgers,...

-         Sociale integratie laten toe een betere leefomgeving te maken.

 

I.2.              Charter 

 

Alle mensen van het Solidaire Tuinen netwerk ijveren voor :

 

-         het versterken van sociale banden en lokale ontwikkeling;

-         het verrijken van het leven van alle burgers;

-         kansen te geven aan personen door zich nuttig bezig te houden in een sociale omkadering; 

-         het ontwikkelen van harmonieuze banden in ons leefmilieu;

-         het creëren, smaken en delen van nieuwe zelfstandigheid en vrijheid;

-         het waarderen van ecologische, stedelijke, tuinbouw;

 

De gezamenlijke waarden opgesteld door de leden zijn terug te vinden in de  charte van het Netwerk.

Binnen de focusgroep

 

I.3.             ACTIEPUNTEN

 

1. Een tuin, in de eerste plaats is dit een gezamenlijk project bewonderen : De Aarde!

a)                  In die zin staan wij voor volgende punten :


Verscheidenheid aan objectieven die bijdragen tot de verrijking van de projecten. Ecologische, sociale, culturele, educatieve, artistieke, therapeutische objectieven (…) geven een meerwaarde aan de tuin en het netwerk van de Solidaire Tuinen.


Verscheidenheid aan publiek en gebruikers bevorderen ontmoetingen en uitwisselingen. De sociale, culturele en generatie mix vergemakkelijken de integratie van mensen met buitenlandse roots. Gelijke kansen voor iedereen!


Het
Overleg is de essentiële basis van elk project. Hiervoor moet men de geimpacteerde buurtbewoners en de toekomstige gebruikers raadplegen : verenigingen, sociale werkers, .... Dit overleg dient gericht te zijn op bijzondere aandacht voor de diversiteit van de behoeften, met inbegrip van de armste en minst geïntegreerde culturen.


De Inrichting moet rekening houden met de behoefte van de tuinierders en een locatie voorzien. Ook moeten er initiatieven genomen worden. De geleverde uitrusting zijn aangepast aan het vooropgesteld objectief, in een lokale context en voor het doelpubliek.

 


De flexibiliteit en de evolutie van de projecten staan garant voor duurzaamheid alsook de coherentie tussen sociale, culturele, milieu, economische en educatieve aspecten.1.4  KWALITEIT VAN DE UITVOERING

 

Bij de uitvoering van tuinprojecten, ongeacht de vorm, verbinden wij ons tot de bevordering van :


Participatief beheer die uitwisselingen organiseert tussen de actoren -rekening houdend met de wensen, verlangens en beperkingen – om ruimte vrij te maken voor verschillende meningen. De toegangsregels en het beheer worden gezamenlijk gedefinieerd.

 

De animatie laat toe dat de projecten flexibel zijn en nog kunnen evolueren. Ze wordt begeleid door aandachtige personen die naar iedereen luisteren. Deze animatoren zijn in staat om een juiste analyse te maken en iedereen zo goed mogelijk te begeleiden, rekening houdend met hun behoeften.


Het respecteren van het milieu,  door de uitvoering van verschillende methoden en de culturele praktijken gaan we de biodiversiteit bevorderen, zoeken naar een milieu vriendelijke oplossingen voor het  beheer van natuurlijke cycli, water en afval.


De integratie van de landschappelijke tuinen die gericht zijn op de kwaliteit van de installaties en gebouwen, rekening houdend met de ecologische kenmerken van gebieden, het beheer en de valorisatie van het platteland.

 

I.4.             De Solidaire Tuinen in Brussel en Wallonië

Map

News

 

I.4.1. Brussel

 

-         Etterbeek : begeleiding binnen de organisatie en animatie van de gemeenschappelijke tuin in Etterbeek in het kader van Agenda 21

-         De tuin van het Resto du Cœur in Saint-Gilles : ontwikkelen van een groentetuin in het Keyempempt

-         De tuin van het sociale Restaurant Les uns et les autres te Molenbeek : opleiding van de deelnemers, het tot stand brengen van bio solidaire soep

-         Aanleg van 2 nieuwe tuinen in de gemeente Molenbeek in het kader van het programma Agenda 21, een in het rusthuis, de andere in het opvangcentrum voor mensen met moeilijkheden

-         Vlaamse Academie te Etterbeek met het Kennis Uitwisseling Netwerk : essaimage du jardin de la gare d’Etterbeek

-         De tuin van de ontwortelden et het Sociale Restaurant te Molenbeek : een netwerk opgezet voor de nieuwkomers

 

 

 

I.5             voorgestelde Activiteiten

 

Ø      De erkenning en het gebruik van kleine werktuigen voor de tuin;

Ø      De erkenning van het gebruik van sier, aromatische, binnenlandse of buitenlandse groenten;

Ø      Het leren van biologisch telen ;

Ø      De productie van granen en stekken in de omgeving ;

Ø      De productie van biologische behandeling « van het huis » ;

Ø      Het composteren van groen afval;

Ø      Het leren over de biodiversiteit in de tuin (insecten, vogels, kleine zoogdieren ...);

Ø       De collectieve productie van planten voor het gebruik van de deelnemers, om balkonnen en binnenkoertjes aan te kleden, of om mini tuintjes aan te leggen;

 

Ø      De aanleg van natuurlijke gebieden dat zorgt voor een leuke kleurenschakering in het stedelijke landschap.

 

De tuin betekent natuurlijk meer dan alleen tuinieren ! Het is een ontmoetingsplaats waar andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Deze zullen georganiseerd worden door de vzw maar in een andere context dan het tuinieren.

 

Creatie voor artistieke expressies ;

  • Verbetering van de communicatiemogelijkheden door workshops te organiseren (alfabetisme en rekenkunde).

 

 

<< Nouvelle zone de texte >>